Şartlar & Koşullar


BÜRO TAKİP SİSTEMİ (BTS )
Kullanım Şartları


 1. Büro Takip Sistemi ( BTS ), ÖCAL Hukuk Bürosu | Avukat Uzman Arabulucu Sebahattin ÖCAL tarafından avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık faaliyetlerinin yerine getirilmesi, dosya ve evrak yönetiminin sağlanması için oluşturulmuştur. BTS portalına kayıt olarak aşağıdaki Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metnini ( KVKK) KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ.
 2. Büro Takip Sistemi ( BTS) 'ne kaydedilen her türlü bilgi ve evrak, taraflar arasında bir sözleşme kurulmuş olsun ya da olmasın 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK), 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve 6325 Sayılı Hukuki Uyuşmazlıklar Arabuluculuk Kanunu hükümlerine göre KESİN bir şekilde gizlidir.
 3. Taraf ve kişi kaydı sadece yetkilisi, kendisi veya vekili tarafından oluşturulabilir.
 4. Kullanıcı ve müvekkil, sisteme kayıt ettiği bilgilerin ve evrakların doğruluğunu kabul ve teyit etmiş sayılır.
 5. Büro kayıtları yasal olarak müracaatta bulunulmasına kadar beyana dayalı olarak kaydedilmektedir. Yanlış, hatalı veya eksik bir beyanda bulunulması halinde bütün sorumluluğun kayıt sahibine ait olduğu kabul edilmiştir.
 6. Kullanıcı ve müvekkil, kayıt oluşturulurken beyan edilen telefon, e-posta, adres ve diğer iletişim kanallarından, kendisine SMS, E-POSTA, SESLİ ARAMA veya diğer iletişim kanalları ile bildirim gönderileceğini kabul ve beyan etmiştir.
 7. BTS üzerinden şu konularda bildirim alırsınız: Makbuz Düzenlenmesi, Makbuz Ödemesi, Ödeme Gecikmeleri, Proformalar, Sözleşmeler, Ücretlendirmeler, Destek, Dosyalar, Kredi Notları, Dosya, Talepler, Görev, Sözleşme, Evraklar, www.ocalhukuk.com ve www.bts.ocalhukuk.com adreslerinde yayınlanan yeni yazı ve yayınlar v.d.)
 8. Bildirim sıklığı, tarafa ait dosyaların sayısına ve işin yoğunluğuna bağlıdır.
 9. Müvekkilimizin olan kullanıcıların bildirim almayı tamamen iptal etmeleri yasal olarak mümkün değildir. Buna rağmen bildirim yolunu değiştirmek istediklerinde bunu yazılı olarak onaylamaları gerekmektedir.
 10. Müvekkillerimizin dosyalarının kesinleşmesi sonrasında dosyaları arşive kaldırıldıktan sonra dosyalara bağlı bildirim almaları da duracaktır. Bundan sonra genel bildirim almaya devam edeceklerdir.
 11. Dosyaları kesinleştikten sonra müvekkillerimiz ile danışmanlıkları sonuçlanan kullanıcıların bildirim almak istememeleri halinde "DUR" yazıp [ +905336842769 ] numaralı telefona kısa mesaj göndererek bildirim gönderimini devre dışı bırakabilirler. Bildirim iptaline dair mesaj ve veriler, kendi operatörünüz tarafından ücretlendirilebilir.
 12. ÖCAL Hukuk Bürosunda bir kullanıcı kaydı veya talep oluşturulmuş olması, ofisin hukuksal sorumluluk altına girdiği anlamında değerlendirilemez.
 13. ÖCAL Hukuk Bürosu ile yazılı veya çatı vekalet sözleşmesi bulunulması halinde öncelikle yazılı ücret sözleşmesi hükümleri uygulanır.
 14. Müvekkil ve kullanıcılar, Türkiye Barolar Birliği Asgari Ücret Tarifesi ve İstanbul Barosu Tavsiye Niteliğindeki avukatlık ücret tarifelerini ve arabuluculuk ücret tarifelerini bildiğini kabul ve taahhüt eder.
 15. Ödemelerini www.ocalhukuk.com/odeme sayfasından kredi kartınızla gerçekleştirebilirsiniz. Diğer ödeme yöntemleri için ofisimizi arayabilirsiniz.
 16. Avukatlık ve Danışmanlık Hizmetlerinin sunulması ve dosya incelenmesi sırasında bir suç işlendiğinin tespit edilmesi halinde danışmanlık alan kişinin savunma ve adil yargılanma haklarını zarar verme olasılığı değerlendirilerek avukata herhangi bir ihbar yükümlülüğü yüklenemez.
 17. Talebin alınması ve karşılanması avukat ile talep eden arasında vekalet sözleşmesi ilişkisi kurulduğu anlamına gelmeyecektir. Talep eden ile avukat arasındaki ilişkiye, bu protokolde bulunman hallerde danışmanlık sözleşmesi hükümleri uygulanır.
 18. Dosya İnceleme ve varsa raporlama hizmetlerinde inceleme işlemi bittikten sonra incelenen dosyaya ait mahkeme veya icra dairesi bilgileri, dosya numaraları, talep edene ait, tc kimlik numarası, iletişim bilgileri, yazılı rapor istenmiş ise bu rapor, talep mail ve formları, ödeme belgeleri 5 yıl süre ile saklanır. Diğer tüm bilgi, belgeler ve şifreler inceleme işlemi bittikten sonra derhal imha edilir ve kayıtlardan çıkarılır.
 19. Hukuk Mahkemeleri Kanununun 249. maddesi ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 36. maddesi gereğince avukatın dosya inceleme talepleri nedeniyle tanık olarak gösterilmesi halinde avukatın tanıklıktan çekinme hakkı bulunduğu kabul edilmiştir.
 20. Avukat kendisi ile ilgili yasal savunma ve iddia hakkı kapsamında, edindiği bilgi ve belgeleri yetkili idare, merci ve mahkemeler önünde zorunlu kaldığı ölçüde paylaşabilir. KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası sayfalarımızı incelemek talep edenin sorumluluğundadır.
 21. Avukat tarafından tutulan her türlü delil ve belgenin ( websitesi kayıtları, talep formları, bilgilendirme mailleri, v.s. tüm bilgi ve belgeler) kesin delil niteliği kabul edilmiştir.
 22. Bu protokol konusu talepten doğan her türlü uyuşmazlıkta İstanbul Anadolu ve İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Daireleri ile münhasıran Türk Hukuk Sisteminin uygulanacağı kabul edilmiştir.